Mindre virksomheder uden egen controllerfunktion

Alle virksomheder får lavet regnskab, der viser om, der er overskud eller underskud på bundlinjen. Jeg kan hjælpe med at give indsigt i, hvor virksomheden tjener penge ved at bygge et aktivitetsregnskab ovenpå.

Jeg kan fx hjælpe med:

  • Analyse af, hvilke aktiviteter er relevante at følge op på, og hjælp med at tilpasse time- og regnskabsregistreringer til dette
  • Udvikle månedsrapport, som regnskabsmedarbejderne kan fylde data i hver måned
  • Udarbejde månedsrapport, analysere afvigelser og holde budgetopfølgningsmøde med ledelsen
  • Støtte i budgetprocesser, så de bliver en integreret del af strategiarbejdet for virksomheden
  • Udarbejde materiale om økonomi til bestyrelse

Mit arbejde kan både bestå i at hjælpe med at udvikle skabeloner og rapporter, som virksomhedens medarbejdere kan bruge løbende. Jeg kan også lave de løbende driftsopgaver som fx månedsrapportering og opdatering af budgetter.

Jeg kan hjælpe uanset om virksomheden har sine egne regnskabsmedarbejdere eller køber regnskabsservice af et eksternt firma. Mine løsninger tager udgangspunkt i de eksisterende it systemer og vil primært udarbejdes i standard Microsoft Office programmer som Excel og PowerPoint.

Jeg har fokus på at udvikle brugervenlige rapporter, der er gennemskuelige i opbygningen.