Større virksomheder med egen controllerfunktion

Controllingfunktionen er ofte præget af mange driftsopgaver med regnskabsluk, rapportering, budgetproceser mv. Det kan være svært at få tid og ikke mindst overskud til at arbejde på udvikling af processer, rapporter og brugen it systemer.

Her kan jeg hjælpe med inspiration via:

 • Faglige input til løsning af opgaven
 • Facilitering af udviklingsprocesser og/eller workshops
 • Udarbejdelse af ny rapportering, procesbeskrivelser, vejledninger, undervisningsmateriale mv.
 • Erfaring med inddragelse af brugerne i udviklingsarbejdet
 • Erfaring med forankring af nye controlling processer og it værktøjer hos brugerne
 • Viden om design af rapporter, så informationens står skarp og relevant for modtagerne

Jeg kan fx hjælpe med projekter indenfor:

 • Registreringsramme og datastruktur
 • Processer ifm. budgettering eller månedsopfølgning
 • It systemer til budgettering, månedsopfølgning, analyser mv.
 • Rapportering – hvad er godt design, så informationen står skarp og relevant for brugerne
 • Technology Business Management, TBM og Apptio
 • Forankring af controllerprocesser, it værktøjer og rapportering hos brugerne
 • Lære brugerne (ofte ledere udenfor økonomifunktionen), hvordan rapportering er et aktivt ledelsesredskab

Min hjælp kan være alt fra at deltage i et længere udviklingsforløb til blot at komme ind og give inspiration i en enkelt workshop.